Hamnsäkerhet
Login

INFORMATION OM E-LEARNING

För att kunna gå denna E-learningskurs krävs en kurskod som man får av sin arbetsgivare alternativt av Kvarken Ports.
        
Hur gör man?
1 Är du ny användare måste du registrera dig. Klicka på ”Registrera” och mata in dina uppgifter.

2 Logga in på kursen genom att:
- Skriv förnamn och efternamn
- Födelsedatum (ÅÅMMDD)
- Kurskod

Klicka sedan på ”Starta kurs”.
3 Starta utbildningen genom att klicka på ett kapitel. När alla avsnitt är klara är du godkänd och finns registrerad i Kvarken Ports' databas. LYCKA TILL!

E-mail: info@maflobe.se
Web site: www.maflobe.se
INFORMATION


INFORMATION
Brödtext är den löpande texten i en trycksak, tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter.

Read about the rules..
Förnamn Efternamn Email Anställd av